REGULAMIN

1.Witryna internetowa pod adresem www.warsawuncorked.com jest prowadzona przez agencję eventową Warsaw Uncorked Anna Kruszczyńska (dalej: Warsaw Uncorked) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5271441285, REGON: 366755670.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod www.warsawuncorked.com (dalej: Witryna), która służy do prezentacji i sprzedaży usług (np. degustacji, konferencji, warsztatów organizowanych przez Warsaw Uncorked), oraz do umieszczania informacji na temat polecanych przez Warsaw Uncorked restauracji, wine barów i innych ciekawych miejsc.

3. Oferta agencji eventowej Warsaw Uncorked skierowana jest do Użytkowników indywidualnych i klientów biznesowych.

4. W przypadku klientów biznesowych oferta oraz zawarcie umowy odbywają się podczas spotkania, lub wymiany korespondencji drogą elektroniczną.

5. W przypadku Użytkownika indywidualnego, informacja o aktualnej ofercie umieszczana jest na Witrynie w zakładce Eventy regularne, a rejestracja i zakup miejsca w organizowanym wydarzeniu odbywa się online.

6. Wszystkie Eventy regularne adresowane są do osób pełnoletnich i zakupując bilet na dane wydarzenie za pośrednictwem Witryny Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat i zapoznał się z Regulaminem (Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny).

7. Warunkiem dokonania rejestracji na wydarzenie (Eventy regularne) jest zakup biletu na dane wydarzenie za pośrednictwem Witryny. Dokonując zakupu online konieczne jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zakupu (imię, nazwisko, adres mailowy, na który Użytkownik otrzyma potwierdzenie zakupionego biletu), oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Płatności online realizowane za pośrednictwem Witryny odbywają się poprzez system płatności elektronicznych dotpay lub paypal, gdzie można dokonać przelewu zwykłego lub zakupu kartą kredytową.

9. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Witryny fakturę, a także potwierdzenie płatności wygenerowane bezpośrednio przez wybrany system płatności elektronicznych (dotpay lub paypal,).

10. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ww. ustawy – zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

11. Wyjątek stanowi sytuacja zmiany daty wydarzenia lub odwołania go przez organizatora wydarzenia, czyli agencję eventową Warsaw Uncorked. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową o zaistniałej sytuacji.
W przypadku odwołania wydarzenia, zwrot środków nastąpi na rachunek, z którego została wykonana płatność za pośrednictwem serwisu dotpay lub paypal. W przypadku zmiany daty wydarzenia Użytkownikowi zostanie zaproponowany udział w zaktualizowanym wydarzeniu. Jeżeli nowy termin nie będzie interesujący dla Użytkownika, po otrzymaniu takiej informacji od Użytkownika środki zostaną zwrócone na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za pośrednictwem dotypay lub paypal.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika indywidualnego oraz klienta biznesowego jest Warsaw Uncorked Anna Kruszczyńska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87.

1.2. Użytkownicy przekazujący dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO mają prawo sprawdzenia i poprawiania tych danych poprzez logowanie do konta w Witrynie. Mają również prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych, co powoduje likwidację konta i uniemożliwia korzystanie z zaawansowanych usług Portalu.

1.3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 7, przechowywane są przez Warsaw Uncorked z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przez okres niezbędny do realizacji usługi, lub wynikający z odpowiednich przepisów prawnych.

1.4. Warsaw Uncorked nie udostępnia danych, o którym mowa w pkt. 7 żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem udostępniania niezbędnego do:
a) technicznego funkcjonowania Witryny (w tym komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej home.pl lub serwisu newsletteru freshmail),
b) dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych dotpay lub paypal,
c) funkcjonowania działalności firmy (np. przekazywanie danych kontrahentów dostawcy usług księgowych).

1.5. W przypadku klientów biznesowych, gdyby Warsaw Uncorked musiała skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego i było konieczne udzielenie temu podmiotowi danych klienta/Użytkownika), to każdorazowo uzyskiwana jest zgoda na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych temu podmiotowi w celu świadczenia tej konkretnej usługi.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.